De NEN 3140 inspectie

Veiligheid op de werkvloer is belangrijk. U zorgt als werkgever graag goed voor uw personeel. Vanuit wetgeving (Arbowet) en/of uw verzekering bent u verplicht om uw elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Elektro Service Eersel voert voor u de NEN 3140 keuring uit voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. 

Wat is een NEN 3140 keuring?

De algemene eisen (vanuit de ARBO wet) op het gebied van elektrische veiligheid staan concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; bepalingen voor veilige werkzaamheden inspecties en onderhoud). De NEN 3140 norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de norm voldoet, voldoet u voor het aspect van elektrische veiligheid ook aan de eisen van de ARBO wetgeving. 

De keuring bestaat uit de volgende onderwerpen:

  1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn
  2. Elektrische arbeidsmiddelen moeten veilig te gebruiken zijn
  3. Personen die werken met deze installaties en gereedschappen moeten duidelijk geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid.

Elektro Service Eersel is gecertificeerd voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen en helpt u hier graag verder mee. Eventueel kunnen wij u ook helpen met de andere onderwerpen met behulp van gecertificeerde partnerbedrijven. 

Wanneer is een NEN 3140 keuring verplicht?

U moet zich als werkgever houden aan de Arbowet en door onder andere de NEN 3140 keuring te laten uitvoeren voldoet u aan de Arbowet. U moet keuringsresultaten altijd kunnen overleggen bij inspectie. 
Het is belangrijk dat elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar zijn goedgekeurd voor gebruik. Mogelijkheden voor registratie is toevoegen in het register met daarin een datum van de inspectie en wijze van goedkeuring. Elektrische arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop de volgende inspectiedatum staat aangegeven. 

Wie mag deze keuring uitvoeren?

De NEN 3140 keuring mag enkel worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon die hiervoor is opgeleid. Wij zijn opgeleid en gecertificeerd om uw arbeidsmiddelen te beoordelen zoals voorgeschreven in de NEN 3140. Voor de andere onderdelen van deze keuring maken wij gebruik van partnerbedrijven.

Terug naar overzicht
Elektrotechniek Een huishouden of bedrijf draaiende houden zonder elektriciteit is vandaag de dag onmogelijk. He... Lees verder Domotica U hoort leest en ziet steeds meer over domotica. Maar waar moet u beginnen met huisautomatiserin... Lees verder Zonnepanelen Zonne-energie voor iedereen! Elektro Service Eersel levert betaalbare zonnepanelen aan mensen z... Lees verder Led-verlichting Een led is een elektronische component, een halfgeleider die licht uitzendt als er een elektrisc... Lees verder Beveiliging Het aantal inbraken stijgt jaarlijks. Een goede beveiliging tegen inbraak is daarom steeds belan... Lees verder NEN 3140 arbeidsmiddelen Veiligheid op de werkvloer is belangrijk. U zorgt als werkgever graag goed voor uw personeel. Va... Lees verder

Klanten waar we trots op zijn